8633.com

太阳城网址

  • 关键字:
  • 商品分类:
  •  
产物展现
  • 产品名称: 齐钢系列CP167
  • 产品编号: Q30
  • 阅读次数:-太阳城网址 419

 中远程系列        CP167  

载重机能★★★★☆-大阳城娱乐网站

速度机能★★★★★

磨耗机能★★★★★

运输机能★★★★☆

 

         产物机能引见

        主要特征:               产物上风:

         中、高速                                                    承载好

           优越路面                                                    ●历久、耐磨

           全轮位                                                        生热低、节油

 

规格

层级

负荷

指数

速度

级别

 尺度

轮辋

断面宽

(mm)

中直径

(mm)

6.50R16 12 110/105 L 5.50F 185-澳门太阳赌城2007-澳门太阳集团2077登录 750
7.00R16 14 118/114 L 5.50F 200 775
7.50R16 14 122/118 L 6.00G 215 805
8.25R16 14 126/122 L  6.50H 235 855
8.25R16 16 128/124 L  6.50H 235 855
8.25R20 16 139/137 K  6.5 236 974
9.00R20 16 144/142 K  7.0 259 1019
10.00R20 16 146/143 K  7.5 278 1054
10.00R20 18 149/146 K  7.5 278 1054
11.00R20 18 152/149 K  8.0 293 1085
12.00R20 18 154/151 K  8.5 315 1125

关键词: